Les Sarments
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

Onze Annuleringsvoorwaarden (Artikel 4 algemene huurvoorwaarden)De annulering van een verblijf moet via e-mail kenbaar worden gemaakt. Afhankelijk van de annuleringsdatum van de reservering en/of de gekozen aanbieding zal het gehele of een deel van het bedrag aan de Huurder worden terugbetaald, onder de volgende voorwaarden:Het betreft de reservering van een Standaardaanbieding
- De annulering door de Huurder vindt meer dan 7 (zeven) dagen voor de aankomstdatum plaats: de al eerder overgemaakte aanbetaling van 30% wordt in z’n geheel terugbetaald. Er zal een bedrag van 50 (vijftig) euro aan administratiekosten in rekening worden gebracht.


- De annulering door de Huurder vindt minder dan 7 (zeven) dagen voor de aankomstdatum plaats: de complete huursom is verschuldigd aan de Eigenaar, tenzij het huis in dezelfde periode alsnog verhuurd kan worden. In dat laatste geval zal het overgemaakte bedrag aan de Huurder worden terugbetaald. Er zal een bedrag van 50 (vijftig) euro aan administratiekosten in rekening worden gebracht.


- Indien verzuimd wordt te annuleren of indien de annulering plaatsvindt op de aanvangsdatum van de huurperiode is de Huurder de complete huursom verschuldigd, bij wijze van schadeloosstelling.- In geval van een voortijdig vertrek is de complete huursom verschuldigd aan de Eigenaar.- In geval van een gezondheidscrisis in verband met COVID-19, en afwijkende van het voorgaande, accepteert de Eigenaar aanvragen van wijzigingen en annuleringen van verblijven op het laatste moment, indien deze voortkomen uit door de regering opgelegde nieuwe lockdown maatregelen of beperkingen op het gebied van verplaatsingen. Deze aanvragen dienen per e-mail ingediend te worden voor de geplande aankomsttijd bij de vakantiewoning (altijd 17.00 uur). De Huurder kan in een dergelijk geval het volgende aanvragen:


• Of een volledige teruggave van het bedrag dat al voldaan is voor de reservering van het vakantieverblijf met aftrek van 50 (vijftig) euro om de reserveringskosten te dekken;


• Of een waardebon ter waarde van het reeds voldane bedrag die 18 maanden geldig is. Indien de prijs van een nieuw verblijf binnen die 18 maanden hoger ligt dan het oorspronkelijke verblijf, dient de Huurder het aanvullende bedrag te voldoen.

Het betreft de reservering van een aanbieding die niet terugbetaald, geannuleerd of gewijzigd kan worden, een zogenaamde “Offre non-remboursable”.
De huurder kan geen aanspraak maken op teruggave van het betaalde bedrag.

In geval van no-show van de Huurder:
Als de Huurder niet binnen 24 uur na aanvang van de huurperiode komt opdagen, wordt het contract tussen de Eigenaar of zijn Vertegenwoordiger en de Huurder nietig verklaard. Dit houdt in dat de Eigenaar weer geheel over het vakantiehuis kan beschikken. Bovendien moet het gehele bedrag van het verblijf voldaan worden aan de Eigenaar.